Cele Forum 2023:

Integracja młodzieży, uczniów szkół z terenu gminy Wieliczka, przejawiające ponadprzeciętną aktywność w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, dobra wspólnego.
Tworzenie pozytywnej grupy odniesienia dla wielickiej młodzieży.
Inspirowanie młodzieży do prospołecznych działań w środowisku lokalnym.

Program:

9.00 – 9.30 – recepcja uczestników, rozpoczęcie Forum,

9.30 – 10.30 – zajęcia integracyjne połączone z prezentacją grup liderów
z poszczególnych szkół,

10.30 – 11.00 – spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Proactive”. Prezentacja działań stowarzyszenia na rzecz społeczności lokalnej,

11.00 – 11.15 – przerwa na poczęstunek,

11.15 – 12.45 – kampania społeczna NO PROMIL; – NO PROBLEM, jako przestrzeń do integracji i aktywności młodzieżowych liderów. Prezentacja i warsztat,

12.45 – 14.15 – „Żyj z sensem” – warsztaty prowadzone przez przedstawicieli Fundacji Wspomagającej Wychowanie „Archezja”,

14.15 – 14.45 – podsumowanie Forum. Plany na przyszłe wspólne działania.