Młodzi liderzy, po przejściu intensywnego szkolenia (trzy dni brzmi niewinnie, ale jak sobie uzmysłowimy, że dzień zaczynał się b. wcześnie, a kończył b. późno, a w międzyczasie przerwy były tak krótkie, że krótsze już być nie mogły)
po ZOOMspotkaniach (lub pomiędzy ZOOMspotkaniami)
realizowali w swoich szkołach miniPROJEKTY.

Oj działo się.
Szkoda, że prezentacje, zdjęcia i filmik nie oddają tej energii, tego napięcia, tego czegoś …
Było dobrze, czasami bardzo dobrze, a czasami …

Najważniejsze, że młodzi liderzy zaplanowali, zrealizowani, sprawozdali – tak pracuje się zespołowo i odpowiedzialnie.

Doświadczenia – bezcenne.

powiat olkuski

Gmina Klucze

Chechło

https://www.canva.com/design/DAEtK9v01Bc/uNBgz-geHanL88_jyXirbQ/watch?utm_content=DAEtK9v01Bc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

powiat gorlicki

Miasto Gorlice

Projekt „Kojdo”

22.11.2021 9:57

W ostatnim tygodniu w naszej szkole odbyło się podsumowanie ciekawego projektu którego celem było przedstawienie uczniom i nauczycielom jak prawidłowo rozmawiać i co to jest KOJDO.  Za projekt odpowiedzialne były uczennice :Rozalia Warecka, Zofia Zielińska, Zuzanna Skórska. Nad pracą uczennic czuwała pani Dorota Januś- pedagog szkolny. Ciekawą prezentację multimedialną na temat komunikacji, aktywnego słuchania i barier w komunikacji interpersonalnej obejrzało ponad 200 uczniów naszej szkoły. 

Opracowanie: Rozalia Warecka, Zofia Zielińska, Zuzanna Skórska

w: https://mzs5.gorlice.pl/pl/1114/11500/projekt-kojdo-.html

powiat myślenicki

Gmina Dobczyce

powiat wielicki

Gmina Wieliczka

Grajów

Koźmice Wielki

Śledziejowice

Wieliczka – SP2

Wieliczka – SP4

Gmina Kłaj

Targowisko

powiat krakowski

Gmina Liszki

Piekary

Kilka dodatkowych notek:

Młodzież uczestnicząca w warsztatach.

Środa, 20 października 2021   

Małopolskie Forum Liderów Młodzieżowych

W dniach 6-8 października w Wieliczce odbyło się Małopolskie Forum Liderów Młodzieżowych. Organizatorami wydarzenia byli Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek” oraz Instytut Rozwoju Społecznego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Młodzież uczestnicząca w warsztatach w sali szkoleniowej.
Z uwagi na długoletnią współpracę Miasta Gorlice w realizacji projektów inicjowanych przez Stowarzyszenie Solny Gwarek, do udziału w Forum zostali zaproszeni uczniowie z Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5 w Gorlicach. W spotkaniu uczestniczyły uczennice klas siódmych – Zuzia Skórska, Rozalia Warecka i Zosia Zielińska, oraz opiekun Dorota Januś.

Przez trzy dni młodzież z Małopolski intensywnie pracowała w obszarach: integracji, warsztatów na temat debaty oksfordzkiej dla liderów, wspieranie, zaangażowanie i  odpowiedzialność w społeczności lokalnej. Odbyły się też zajęcia dotyczące uzależnień, w szczególności e-uzależnień, a także warsztaty na temat rozwiązywania konfliktów.

Młode liderki przygotowują debatę oksfordzką na temat tolerancji, którą przeprowadzą w swojej szkole już w listopadzie.

ze strony: https://www.gorlice.pl/pl/220/11114/malopolskie-forum-liderow-mlodziezowych.html

w: https://mzs5.gorlice.pl/pl/1114/11500/projekt-kojdo-.html

Małopolskie Forum Liderów Młodzieżowych

W dniach 06.10- 08.10. 2021r. na terenie Wieliczki odbyło się  Małopolskie Forum Liderów Młodzieżowych, w którym wzięła udział grupa 36 młodych liderów z czterech małopolskich powiatów, w tym trzech uczniów naszej szkoły:

Anna Fraś, Antonina Śliwa oraz Paweł Czarnecki.

Podczas intensywnego 3-dniowego pobytu młodzi liderzy mieli okazję do:

  • wzbudzenia refleksji oraz wzbogacenia wiedzy na temat mechanizmów uzależnień, w tym e-uzależnień i innych uzależnień behawioralnych;
  • poszerzenia kompetencji liderów młodzieżowych w zakresie umiejętności interpersonalnych, współdziałania w grupie, przygotowania i realizowania projektów w społeczności lokalnej;
  • wzbudzenia refleksji na temat  poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje  i działania;
  • realizacji debaty oksfordzkiej;
  • zintegrowania się z młodzieżą z innych gmin, która wykazuje ponadprzeciętną inicjatywę w kreowaniu, otaczającej rzeczywistości i równocześnie może stanowić pozytywny przykład dla swoich rówieśników.

Małopolskie Forum Liderów Młodzieżowych jest realizowane przez Instytut Rozwoju Społecznego we współpracy z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieliczce, przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

pedagog szkolny

Joanna Pacyna

ze strony: http://www.spkozmice.pl/index.php/9-aktualnosci/489-malopolskie-forum-liderow-mlodziezowych

Małopolskie Forum Liderów Młodzieżowych

W dniach 6-8 października uczennice z klasy 8c – Maja Sosin, Maja Kita, Daria Matyga, Daria Rbaniak, Maja Mleczko brały udział w projekcie  Małopolskie Forum Liderów Młodzieżowych, którego celem była m.in. integracja liderów – młodzieży, która wykazuje inicjatywę w kreowaniu, otaczającej rzeczywistości, a równocześnie może stanowić pozytywny przykład dla swoich rówieśników; wsparcie młodych ludzi w kształtowaniu własnej tożsamości; poszerzanie kompetencji liderów młodzieżowych w zakresie umiejętności interpersonalnych, współdziałania w grupie, przygotowywaniem  i realizowaniem projektów w społeczności lokalnej . 

Forum trwało trzy dni , podczas których nasze uczennice miały możliwość uczestniczyć w grze miejskiej  , zajęciach integracyjnych , warsztatowych- m.in.   – warsztat na temat debaty oksfordzkiej dla liderów jako sposób poszerzania kompetencji oraz wspierania zaangażowania i odpowiedzialności w społeczności lokalnej; warsztat psychoedukacyjny na temat mechanizmów uzależnień, w tym e-uzależnień i innych uzależnień behawioralnych, warsztat psychoedukacyjne na temat przezwyciężania barier w komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów oraz dynamiki procesów grupowych.

Po szkoleniu nasze młode  liderki przygotują oraz przeprowadzą mini projekt na terenie naszej szkoły .

Czekamy z niecierpliwością ☺

ze strony: http://sp4wieliczka.pl/malopolskie-forum-liderow-mlodziezowych-2/