Warto zobaczyć co robią inni 🙂

W tym miejscu będziemy zbierać informacje o różnorodnych działaniach adresowanych do i realizowanych przez liderów młodzieżowych. Jak traficie na ciekawą inicjatywę (braliście w niej udział lub słyszeliście ze źródeł wiarygodnych) podeślijcie, abyśmy mogli dzielić się z innymi 🙂

przypominamy – na podstronie: „DLA LIDERÓW” jest całe morze wiadomości i zdjęć dla mającyh hasło dostępu. jeśli byłeś (byłaś) na Forum a nie masz hasła, daj znać, zaradzimy temu 🙂

Cele Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców:

 • Działania zmierzające do podniesienia jakości debaty publicznej w Polsce,
 • Działalność edukacyjna w zakresie umiejętności komunikacji, publicznego przemawiania, formułowania argumentów i prowadzenia merytorycznej dyskusji,
 • Popularyzacja Debat Oksfordzkich,
 • Wsparcie rozwoju świadomego społeczeństwa obywatelskiego.

Akademia Młodzieżowa to program wychowawczy oparty na ideałach: BÓG, HONOR, OJCZYZNA. Skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych. Przebywając w Akademii młodzież rozwija swoje zainteresowania oraz kształci się w formacji religijnej, społecznej oraz sprawnym działaniu

Do udziału mogą zgłaszać się uczniowie szkół średnich z terenu powiatu olkuskiego, działający na rzecz lokalnego środowiska (wolontariat, samorząd szkolny, lider w grupie nieformalnej).

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele

OGÓLNE  CELE  PROGRAMU:

 • Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz promocja zdrowia.
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnychi prospołecznych wśród młodzieży.
 • Tworzenie przez młodzież w swoim środowisku lokalnym swoistego lobby na rzecz zdrowego, wolnego od substancji chemicznych stylu życia.

Ruch Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów Na Rzecz Promocji Zdrowia STOP w roku 1994. Grupy działają na obszarze powiatu nowosądeckiego w siedmiu współpracujących ze sobą szkołach-ponadpodstawowych i podstawowych.

Liderzy młodzieżowy są wielką lecz niedocenianą siłą wspierającą działania profilaktyczne w szkołach i innych placówkach i instytucjach oraz w społeczności lokalnej. Lider młodzieżowy wspiera, doradza, animuje kulturę rówieśniczą, tworzy wokół siebie środowisko

MALK to projekt realizowany przez Fundacja WiseEuropa i Urząd Miasta Radomsko, które wspólnie zdecydowały się zaprosić młodych ludzi z Radomska do kształtowania miejskiej polityki klimatycznej.

W programie wydarzenia zaplanowano omówienie nowych priorytetów tematycznych unijnych programów młodzieżowych w latach 2021-2027: włączanie i różnorodność, zielony Erasmus, cyfrowy Erasmus oraz udział w życiu demokratycznym i społecznym.

Cechy osoby pewnej siebie:

 • wysokie mniemanie o sobie,
 • szacunek dla siebie, pewność siebie,
 • wiara i oddanie własnym celom,
 • wie, czego chce i osiąga to,
 • charyzma,

Głównym celem programu jest stworzenie sieci wsparcia rówieśniczego, współpracy i zrozumienia.


Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów szczegółowych, do których zalicza się:

 1. wyłonienie uczniów-liderów, ;
 2. zapewnienie liderom treningu w umiejętnościach porozumiewania się, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów;
 3. edukacja w zakresie wsparcia instytucjonalnego;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *